Monday, December 12, 2011

Fool Hearted Me

Yakapin mong minsan, at muling magbabalik sayo. ng walang kalaban laban, ang puso ko'y tanging iyo lamang ...